Innehåll Vol. 23 2019

Carl Lindgren Redaktörens förord

Ingvar Alba Tandläkekonsten - från hantverk till akademi

Nils-Erik Landell Magnus Martin af Pontin, Carl von Linné och Jöns Jacob Berzelius

Bo S. Lindberg Anne Parés dramatiska förlossning 1599

Lars Cernerud Skolhälsovårdens historia

Bo S. Lindberg Den första förlossningstången i Sverige

Jerker Hansson Medicinhistoria - vad kan den lära oss - och inte? En Essä

Jan Halldin Socialläkarna - medicinhistoria i glappet mellan sjukvård och socialtjänst

Kerstin Hulter Åsberg Mathilde Wigert-Österlund. En fallrapport från svensk mentalsjukvård 1921-1936


BAKVAGNEN

Medicinska museer i Rom

"Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart är vi på väg?" Reflektioner kring en tavla av syfilitikern Paul Gaugin

Reflektioner kring Simone de Beuvoirs verk om åldrandet - La Vieillesse


RECENSIONER

Nils-Erik Landell Fasansfull fjärilsdans

Nils-Erik Landell Storslagen kirurghistoria

Nils-Erik Landell Rolig citathistoria om melankoli

Nils-Erik Landell Svenska medicinares studieresor i Europa under 1600-talet och 1700-talet

Publicerad: 2021-09-03

Köp Svensk Medicinhistorisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Medicinhistorisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Medicinhistorisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori MEDICIN & HÄLSAAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer