Tema: FN-rörelsen #2 2021

Läs Världshorisont #1 2021 på hemsidan.

Före och efter corona AnnaLena Karlsson Andrews

NOTISER
WHO VARNAR FÖR ”VACCINATIONSNATIONALISM”
FN MANAR TILL ELDUPPHÖR MELLAN ISRAEL OCH HAMAS
FLICKOR OCH KVINNOR SAKNAR RÄTT TILL SIN KROPP
FN FÖRDÖMER BOMBATTACK MOT SKOLA
NY UNEP-RAPPORT: TRE PLANETÄRA KRISER SAMVERKAR


Tema: FN-rörelsen
Omställning i FN-rörelsen ”Framtiden blir en hybrid av digitala och fysiska träffar” Lina Stolpe

Varför är du medlem i FN-förbundet?
Bosse Bergqvist, 69, Norrtälje
Eva Hallström, 70 år, Västra Ämtervik
Alfred Johansson, 19, Hässleholm
Abdulalim Alkatea, 32, Gotland
Embla Hägelmark, 19, Helsingborg
Jan Lindelöf, 75, Kristianstad
Karin Alexanderson, 68, Falun
Osman Saidabdala, 32, Kramfors
Anita Omerbasic, 27, Stockholm
Hamza Jamous, 23, Uddevalla
Albin Oskarsson, 21, Göteborg
Anna Höggren, 31, Stockholm
Sven Svedulf, 70, Kungsbacka


Brinnande engagemang hos många unga Lina Stolpe

Lovis, 17, är ungdomsansvarig i en FN-förening Intervju: Paulina Åberg

Andi, 24, är ambassadör för de globala målen Intervju: Paulina Åberg

Kalle, 20, är engagerad i en FN-elevförening Intervju: Paulina Åberg

Nadia, 22, är coach inom #intebarasnack Intervju: Paulina Åberg


FN fakta
GLOBALA MÅLEN: MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET
Delmål 5.1
Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.
Delmål 5.2
Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
Delmål 5.3
Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.
Delmål 5.4
Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.
Delmål 5.5
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
Delmål 5.6
Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

Delmål 5.A
Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.
Delmål 5.B
Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.
Delmål 5.C
Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Hur bidrar Svenska FN-förbundet med sin verksamhet till mål 5? Vi frågade Annelie Börjesson, ordförande.

Analys
Nätverksarbete för ett starkare FN Pekka Johansson

Den globala FN-rörelsen. Viktigt samarbete stärker civilsamhället Nora Hattar

Ny organisation centralt ska stärka rörelsen lokalt Karolina Grundin

Svensk med viktigt WHO-uppdrag ”Trots varningar var vi inte förberedda” Intervju: Paulina Åberg

20 000 namn mot rasistisk organisering Julia Westerberg

Upprop för stopp för vapen till Myanmar

Insamling till Skolmat avslutas

Anna Hägg-Sjöquist går till Röda Korset


Landet runt
FN-rörelsen samlad kraft i Agenda 2030-arbetet Malin Åberg Aas
FN-läsning sprids i Lerum Julia Westerberg
Aktion FN för fred

Elin i Kramfors är Årets FN-lärare Karolina Grundin

Folkrörelsen – FN-förbundets hjärta Annelie Börjesson


Nästa nummer av Världshorisont kommer ut den 22 september och ska
handla om kärnvapen.

Publicerad: 2021-07-24

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer