Signum nr 5

Signum nr 5

Ledare

Fredrik Heiding: Angeläget kunskapslyft om kommunismen
–Det tycks nästan råda en kollektiv minnesförlust kring kommunismen.


Krönika

Andreas Johansson Heinö: Behovet av teologisk beredskap


Aktuellt

Ulf Jonsson: Global synodal process i startgroparna


Kyrkohistoria

Bertil Nilsson: Hur Sverige blev kristet
–Om den kristna trons etablering i Sverige, från slutet av 700-talet fram till 1164.


Tema: arvet efter kommunismen

Tomáš Halík: Nationalism, sekterism och frigörande fängelser
–Om tjeckiska erfarenheter.

Valter Lundell: Synen på kommunismen i svensk och dansk historiekultur
– Nazism och kommunism verkar bedömas med olika måttstockar.

Johan Sundeen: De kristna och kommunismen
– Motstånd, anpassning och medlöperi.


Synodalitet

Michael Czerny: När kyrkan blir synodal


Virtuell kroppslighet

Barbara Crostini: Virtuell synd – blick och kropp i den virtuella världen


Social omsorg

Elisabeth Sandlund: LSS – en stadig urholkning av värdigheten


Dominikus

Roland Müller: Dominikus – en jubilar i bakgrunden

Anthony J. Lappin: Tre skrönor om den helige Dominikus


Bokrevy

Lena Andersson: Samtida filosofi som fin avsmakningsmeny
–Filosofi och pandemi.

Karin Wiborn: En uppmaning till sant mänskligt liv
–John Sjögren: Öppna dig. En essä om sanning, extas och glädje.

Hedvig Larsson: Hatet mot judarna
–Björn Wiman & Sanna Sjöswärd: Hatet mot judarna.

Gunilla Maria Olsson: Ett stöd för överlåtelse och klarhet
–Piet van Breemen: Att åldras på andlig väg.

Marie Demker: Ambitiös pionjärinsats
–Linnea Jensdotter: Religion och politik i hybrida mediemiljöer.

David Dymén: Tro och strimmor av hopp
–Anne-Isabelle Tollet med Asia Bibi: Dödsdömd.

Pär-Yngve Andersson: Det komplexa nuet och minnets ljusdunkel
–Lars Andersson: Nu.

Jenny Lindberg: Vid vägskälet måste vi följa kroppen
–Niklas Rådström: Som har inget redan hänt.

Christine Zyka: ”Och alla dessa texter som jag inte skrivit”
–Joseph Ponthus: Vid bandet. Anteckningar från fabriken.

Heinz Werner Wessler: Pietismens andliga rötter mellan tradition och reformation
–Christian Braw: Und wir sahen seine Herrlichkeit.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2021-06-29

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2021-10-03
Karavan 1 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

Äldre resuméer