”The show must go on” #5 2020

Läs om #5 på Utställningskritiks hemsida.

Utställningskritik #5 2020 Susanne Fessé
Hösten fylls av notiser om återöppnande av landets museer. Jag får en känsla av ”The show must go on”-stämning. Institutioner anpassar sig på olika vis till en ny verklighet med ett begränsat antal besökare. Jag reflekterar över alla de nya digitala lösningar som har initierats under krisen och som museerna nu arbetar med. Bland annat är digitala varianter av fysiska utställningar på stark frammarsch. Utställningskritik fortsätter att sätta fokus på just utställningsmediet. Vi granskar vilka politiska och ekonomiska förutsättningar som finns för en utställning, men tittar även på hur en utställning fungerar och vilka goda (och mindre lyckade) exempel som vi kan lyfta fram. Allt i syfte att utveckla förmedlingen av vårt gemensamma kulturarv... (från Ledaren #5 2020)

Om känslor i konsten Susanne Fessé
Utställningskritiks chefredaktör Susanne Fessé möter Sabrina Norlander Eliasson, docent och universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, för ett samtal om känslor i konstens olika rum.

Världsarv på släta klippor Kerstin Parker
Kerstin Parker besöker Vitlycke museum, en av de institutioner som fortsatt att fungera under pandemin då besökarna till stor del vistas utomhus.

”Där hjärtat bultar lite hårdare” Sabina Khamoshi
En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relation till museisamlingar och skapande av informella föremålshierarkier i museimagasinen

Museerna i Fisksätra Amanda Creutzer
I våras var jag nyfiken på några museer utanför Stockholm. Jag ville ta reda på om, och i så fall hur, tre till synes helt olika museer samverkar med varandra. När jag åkte hem var frågorna andra och av allvarligare slag. Strax efter mina museibesök drabbades Sverige av coronapandemin och mycket stannade av. Nu måste livet fortsätta. Frågor som kommit i skymundan måste åter få ta plats och museisverige måste mobilisera.

För en klimatomställningens estetik och kultur! Klas Grinell
Idéhistorikern och kulturstrategen Klas Grinell diskuterar hur museer, med ett tydligt avstamp i samlingarna, bör ta sig an klimatfrågan på ett trovärdigt och eget sätt.

Boktips Susanne Fessé
Den outställda sexualiteten – Liten praktika för museers förändringsarbete är en kritisk och idérik bok som genom reflektioner och praktiska tips visar hur museer kan undvika en fragmentarisk historieskrivning. Boken är tänkt att läsas både av allmänheten och av grupper som arbetar professionellt med museiverksamhet.

Digital och fysisk utställning utan inbördes konkurrens Susanne Fessé
Susanne Fessé besöker Naturhistoriska Riksmuseet, som med sin digitala utställning Upplev museet (upplevmuseet.nrm.se) visar ett axplock av föremål från den permanenta utställningen.

Publicerad: 2020-10-19

Köp Utställningskritik
Läs mer om Utställningskritik i katalogen
Fler artiklar knutna till Utställningskritik
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGARAnnons:

Senaste nummer:

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

2021-02-01
Current Swedish Archaeology 28 2020
Karavan 4 2020

2021-01-31
Karavan 3 2020

2021-01-30
Teatertidningen 5 2020
Balder 4 2020
Respons 6 2020

2021-01-29
Signum 1

2021-01-28
Bild & Bubbla 225 2020

2021-01-27
Arbetarhistoria 3-4 2020
C´est Bon Anthology vol 50 2020

2021-01-25
Orientaliska Studier 162 2020

2021-01-24
Kritiker 4 2020

2021-01-21
Karavan 2 2020

2021-01-20
Alkohol & Narkotika 6 2020

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020
Karavan 1 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-17
Karavan 4 2019

2021-01-16
Karavan 3 2019

2021-01-15
Karavan 2 2019

2021-01-14
Divan 3-4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

Äldre resuméer