Fred och säkerhet #2 2020

Läs Världshorisont #2 2020 on-line

EN EKVATION SOM FÖRSKRÄCKER Redaktör AnnaLena Karlsson Andrews

NOTISER
KVINNLIG KÖNSSTYMPNING FÖRBJUDS I SUDAN
KRIGSSLUTET I EUROPA FIRADES
FN VARNAR FÖR VÅG AV PSYKISK OHÄLSA
“BARN I FÖRVAR BÖR FRIGES UNDER PANDEMIN”
MIGRANTER FAST I GRÄNSOMRÅDEN
NYTT STYRE I IRAK VÄLKOMNAS

Tema: Fred och säkerhet
Hiroshima och Nagasaki 75 år. ”Chansen till nedrustning kan glida oss ur händerna” Karolina Grundin
”NPT är hörnstenen i Sveriges arbete” Karolina Grundin
Minskad säkerhet i spåren av corona Görrel Espelund
Minröjning i norra Irak. Riskfyllt arbete för en ljusare framtid Översättning och bearbetning: Amanda Svanberg Fogelström
Minröjning i Kongo – så här användes pengarna från Svenska FN-förbundet
Konflikt och hunger blir ofta ond cirkel Louise Gårdemyr

FN FAKTA. GLOBALA MÅLEN: MÅL 2 – INGEN HUNGER
Ökande hunger i världen och stor oro för effekten av pandemin!
Mål 2 – avskaffa hunger, uppnå tryggad förbättrad nutrition samt främja tryggad livsmedelsförsörjning och främja ett hållbart jordbruk.
Läs om delmålen i numret.
Det här kan du göra:
Stöd Skolmat!
Ladda ner det nya materialet!
Engagera andra!

Den livsviktiga skolmaten
Så här jobbar FN när skolorna stänger AnnaLena Karlsson Andrews


ANALYS
Krisekonomin påverkar FN-samarbetets framtid Pekka Johansson


DEBATT
En ny normal behövs efter krisen Nora Hattar
Upprop om ökat stöd till ICC

Brinnande engagemang hos Årets FN-lärare Amanda Svanberg Fogelström


LANDET RUNT
FN-föreningarna och coronakrisen ”Vi ställer inte in, vi ställer om”
Unga i möte med UD om kärnvapen
Medlemsrekrytering under och efter krisen


PÅ GÅNG
Konferenser flyttade
Boka en digital föreläsning!
Fler FN-skolor sökes!
Nytt Agenda 2030-nätverk
Ingen ska lämnas utanför!
Nominera Årets FN-vän och FN-supporter!
Glokala Sverige på distans
Nytt pedagogiskt material


Globala hot bryr sig inte om gränser Annelie Börjesson


265 MILJONER MÄNNISKOR KAN DÖ AV SVÄLT I ÅR. VI AGERAR MOT HUNGER, SÄRSKILT I KRISTIDER. NU BEHÖVER VI DIG. BLI MÅNADSGIVARE.

Publicerad: 2020-07-11

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-20
Utställningskritik 3 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

Äldre resuméer