Innehåll vol. 29 2019

Läs Ornis Svecica 2019 i Open Journal Systems

Volume 29 marks the first online-only access of Ornis Svecica, and a new website within the Open Journal Systems. The cover (available under the Creative Commons Attribution 4.0 International License) features a singing Ortolan Bunting Emberiza hortulana, photographed by Ivan Sjögren ©. Ortolan Buntings have declined in Northern Europe, presumably largely due to intensified agricultural practices, and in this volume of Ornis Svecica, Sondell et al. (2019) report on foraging prerequisites of the species, and put forward recommendations for creating suitable breeding and foraging areas in the agricultural landscape.


Editorials

Ornis Svecica flyger ut i den moderna publikationsvärlden Martin Stervander & Sören Svensson


Research Papers

Häckningsförutsättningar för ortolansparv i svenskt jordbruk, med särskilt fokus på födosöket Jan Sondell, Carles Durà & Magnus Persson

Populationsutveckling hos svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola under expansionens inledningsskede i Västsverige Reino Andersson

Kollisioner med ledningar och elströmsolyckor – en analys baserad på återfynd av ringmärkta fåglar i Sverige 1990–2017 Thord Fransson, Lina Jansson, Tuomo Kolehmainen & Thomas Wenninger

Andelar holkhäckande svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca som återvände till häckningsplatsen i fjällbjörkskog i Lappland, 1965–2018 N Erik I Nyholm

Dräktvariation hos hannar i skandinaviska populationer av svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola Reino Andersson


Short Communications

Häckning av pilfink Passer montanus i ett bo av röd glada Milvus milvus Klaudia Litwiniak & Marcin Przymencki

Häckning av fiskmås Larus canusi ett bostadsområde i Malmö César Chávez Villavicencio & Fernanda Márquez Bahamonde


Publicerad: 2020-07-04

Köp Ornis Svecica
Läs mer om Ornis Svecica i katalogen
Fler artiklar knutna till Ornis Svecica
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-20
Utställningskritik 3 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

Äldre resuméer