Signum nr 5

Signum nr 5

Ledare

Minna Salminen Karlsson: Maria – människans förebild
–I katolska sammanhang ses jungfru Maria som förebild för både kvinnor och män.


Krönika

Ebba Witt-Brattström: Imitatio Mariae


Aktuellt

Fredrik Heiding: Adolfo Nicolás in memoriam
–Generalföreståndaren som gick på djupet.

Fredrik Fällman: Uppgiven reaktion mot Kina
–Kardinal Bos attack väcker frågor.


Biståndsarbete i pandemitider

Anna Sandberg: Solidaritet när tillvaron sviktar – intervju med Maria Nyman


Konst

Giancarlo Pani: Ljus och skuggor i Rafaels liv
–I år har det gått 500 år sedan han dog.


Tema: Maria

Lovisa Bergdahl: Marias återkomst
–Sedan ett par decennier tycks jungfru Maria vara på väg tillbaka i den svenska kultursfären.

Annica Parts: Jungfrumodern
–Om vikten av kvinnors möjligheter att bli ett subjekt både i sina egna och andras ögon.

Sarah Jane Boss: Gudomliggörelse – vanliga troendes mariologi
–En historisk exposé över utvecklingen av lärorna om Marias jungfrulighet och hennes obefläckade avlelse.

Tord Fornberg: En indisk Maria? En kalender från Shantivanam
–Hinduisk och kristen ikonografi i religionsdialogens tjänst.

Thomas Arentzen: Regn och ull – poetiska tolkningar av inkarnationen
–Om teologisk och poetisk bearbetning av det oerhörda i att ”Ordet blev kött”.


Kyrkohistoria

Anthony J. Lappin: Valdensare


Idéhistoria

Olof Edsinger: Axel Hägerströms inflytande på det svenska folkhemmet


Analyser och rapporter

Heinz Werner Wessler: Politisk minnesmanipulation – folkmordet i Rwanda


Bokrevy

Anna Cavallin: Underkastelse och överlåtelse
–Wera von Essen: Våld och nära samtal.

Emma Nygren: Läsvärd men slarvig introduktion till eremitliv
–Maria Anna Leenen: Avskild men inte ensam – om eremiter idag.

Kjell Blückert: Kvinnors rättmätiga plats i historien
–Kvinnans plats i historien.

Hedvig Larsson: Förintelsens ögonvittnen
–Eddy de Wind: Jag stannade kvar i Auschwitz. En läkares vittnesmål.
–Kazimiera Ingdahl: Rywka och Janina. Två polskjudiska flickors vittnesbörd om Förintelsen.

John Sjögren: Med lätthet och allvar om trons mysterier
–Marie Tonkin: Silver och eld.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2020-06-26

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-20
Utställningskritik 3 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

Äldre resuméer