Hitta hem #35 2020

för evigt nära och för evigt fjärran var du den onåbara stranden.

Hemlängtan är en känsla vi nog alla bär med oss. Kanske är det saknaden efter ett hem man tvingats överge eller drömmen om ett sammanhang man aldrig haft.

»Allt som är fast förflyktigas«, skrev Marshall Berman – parafraserande Karl Marx. Det beständiga hemmet existerar inte, och känslan av tillhörighet handlar mest om att känna sig hemma i sig själv och sin omgivning – att dela berättelser och minnen.

Migration, exil och flykt har varit stående teman sedan tidskriften 10TAL grundades, och även ett återkommande ämne för Stockholms Internationella Poesifestival sedan starten. När 10TAL nu går in i ett femte decennium som kulturaktör, och byter namn till 20TAL, är dessa frågor kanske mer brinnande än någonsin. Flera av texterna i numret springer ur temat för 2019 års poesifestival: »Hitta hem«/»Finding Home«.


Alla vill komma hem. Ledare av Madeleine Grive

»Sång till en försvunnen älskad«, »Bruno viker sig, faller« & »Han viker sig, faller«. Poesi av Raúl Zurita. Översättning Marika Gedin

»Städer av vatten I-III«. Diktsvit av Raúl Zurita. Översättning Manni Kössler

Skönhetens gränslösa våld: visionären Raúl Zurita. Essä av Johannes Göransson. Översättning Sara Wengström

Sångerna vi ärvde. Om demonstrationerna i Chile. Av Loretto Villalobos

»Flickor utan kläder«. Diktsvit av Maria Stepanova. Översättning Nils Håkanson och Ida Börjel

Brevbärarens underverk. Dan Jönsson om Palais Idéal

Dikter av Sylva Fischerovå. Översättning Karin Eriksson

Ur Ljuset i stenens inre. Dikter av Carolina Pihelgas. Översättning Peeter Puide

Dikter av Golan Haji Översättning Jonathan Moren

Kabinpersonal. Av Maria Küchen

Fågelholken. Essä av Mona Monasar

Samvetsrösten: Dikter av Carolyn Forche. Introduktion och översättning Lars Gustaf Andersson

Ett förgängligt som är hemma. Jonas Brun om Mark Doty

»Dagar 1981« & »Dimma«. Poesi av Mark Doty. Översättning Jonas Brun

Utan pass i Peking. Ur romanprojekt av Alma Kirlic

»Bäcken ropar efter mig«. Dikt av Jila Mossaed

Debutant. Kaberi Mitra

Stockholms internationella poesifestival 2019

Konstguiden


Lista de medverkande:
Lars Gustaf Andersson
Jonas Brun
Ida Börjel
Harald Carlinger
Mark Doty
Karin Eriksson
Sylva Fischerová
Carolyn Forché
Marika Gedin
Madeleine Grive
Johannes Göransson
Golan Haji
Nils Håkanson
Dan Jönsson
Alma Kirlic
Maria Küchen
Manni Kössler
Kaberi Mitra
Mona Monasar
Jonathan Morén
Jila Mossaed
Lukas Möllersten
Carolina Pihelgas
Peeter Puide
Maria Stepanova
Pepe Torres
Loretto Villalobos
Sara Wengström
Raúl Zurita, omslagsbild Foto Pepe Torres


Publicerad: 2020-03-07

Köp 10TAL
Läs mer om 10TAL i katalogen
Fler artiklar knutna till 10TAL
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-05-25
Signum Signum

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019

Äldre resuméer