Tema Bengt Anderberg #1 2020

Fritt efter Bengt Anderberg


Bengt Anderbergtemat:

”En spränglärd skribent med gyttja mellan tårna” Ingrid Norrman

Om Fula visbokens tillblivelse Bengt af Klintberg

”Hånad och hyllad – roman i hetluften” Charlotta Kåks Röshammar

”Helt oförutsägbar – men var är det berömda snusket?” Aino Trosell

Intervju: Lena Andersson tilldelas Bengt Anderbergpriset.

Reportage hos Bengt Anderbergsällskapet

”Med porrbok genom tullen” Göran Wessberg

Om självförakt och missbruk Staffan Söderblom

”’Amoralisk’ författare bakom vinnarsagan Margareta Lundberg Rodin

Om Bengt Anderberg och cyklingen Eva Runefeldt


Övrigt

Intervju med Marit Kapla: ”Augustpristagerska med Lagerlöfska drag”

”Får man vara så självgod som Simone de Beavoir?” Ami Lönnroth

Intervju med Nina Ulmaja: ”Konsten att lura strindbergianer”

”Tre damer mot tre ess – en begynnande frigörelse från patriarkala 1800-talsideal?” Gunnar Graumann

Presentation av Parnass nya redaktör

Bokrecensioner

Med meraPublicerad: 2020-02-24

Köp Parnass
Läs mer om Parnass i katalogen
Fler artiklar knutna till Parnass
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2020-05-25
Signum Signum

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019

Äldre resuméer